Miljø

REMA TIP TOP DANMARK A/S bidrager meget positivt til, at vi alle kan opnå et renere miljø. Tip Top reparationsmaterialer til dæk og slanger sørger for, at et stort antal dæk og slanger kan repareres igen - enten direkte eller gennem deres anvendelse i en regumieringsproces.
Miljo
Bildæk og slanger, som er repareret med Tip Top reparationsmaterialer, bliver igen lige så stærke og anvendelige, som nye dæk eller nye slanger . Denne levetidsforlængelse giver et betydeligt mindre ressourcespild, end hvis dækket eller slangen skulle have været kasseret eller oparbejdet til gummipulver. Ved reparation af dæk kan der spares uanede mængder af råstoffer. Til fremstilling af f.eks. et personbildæk anvendes - ud over naturkautsjuk og stålkarkasse ca. 35 liter råolie ! Vorres bidrag til det interne miljø.

REMA TIP TOP DANMARK A/S modtog miljøgodkendelse første gang den 10. juli 1989, hvorefter der løbende er ført kommunalt tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelser.


Anbefalet brug af vulkaniseringsvæsker

Arbejdsinstruktion ved reparation af dæk og slanger

Erklæring vedr nanopartikler

Sikkerhedsdatablade:


Alle REMA TIP TOP produkter klik her for sikkerhedsdatablade
(søg på varenavn)

CRC Kemiprodukter klik her

(vælg sprog Dansk og klik på industri)
Andre producenter:
   
IMI Tire Sealant Nødtætningsvæske
593 9302 + 9300
 
     
Ved spørgsmål til datablade:  CRC Industries Sverige  Tlf. +46 31-706 84 80
Mail: hse@crcind.com
Sidst opdateret 3. juli 2017